• 1500
  En del af det oprindelige Wedellsborg opføres af rigsråd Henrik Knudsen Gyldenstjerne.
 • 1664
  Godset erhverves af rigsskatmester Hannibal Sehested, g.m. Frk. Christiane (datter af Chr. IV og Kirstine Munk)
 • 1672
  Grevskabet Wedellsborg oprettes af Wilhelm Friedrich von Wedel g.m. Christiane Sophie (datter af Hannibal og Christiane Sehested).
 • 1706
  Wedellsborg gennemgår en omfattende ombygning, hvor bl.a. kapeller og ridersalen indrettes.
 • 1828
  Geheimeråd lensgreve Karl Wedell overtager Wedellsborg, som han ejer i mere end 50 år. I den periode blev også Iversnæs bygget. Oprettede stiftelsen Lensgreve Karl Wedells Stiftelse.
 • 1882
  P.g.a. barnløshed gik Wedellsborg til en nevø, lensgreve Bendt Wedell.
 • 1888-89
  Parken på ca. 4 ha anlægges af den engelske landskabsarkitekt H.E. Milner.
 • 1920
  Lensgreve Julius Wedell overtager Wedellsborg. Gift med Komtesse Inger Krag-Juel-Vind-Frijs fra Frijsenborg, som hun arvede i 1923. Større ombygning af Wedellsborg.
 • 1923
  Inger Wedell arver Frijsenborg. De to godser Frijsenborg og Wedellsborg bringes sammen.
 • 1958-59
  Inger og Julius Wedells søn, Tido Wedell overtager driften af Frijsenborg og Wedellsborg. G.m. bareonesse Irene Raben-Levetzau fra Aalholm. (Se i øvrigt Frijsenborgs historiske tidslinje).