Stiftelser administeret af
Frijsenborg & Wedellsborg

 

Lensgreve Karl Wedells og Comtesse Agnes’ Stiftelse
Såvel Frijsenborg som Wedellsborg har historie fælles med deres lokaliteter og nærområder langt tilbage i tiden.

Som noget naturligt er der derfor i tidens løb blevet oprettet legater og stiftelser, der under bestemte forudsætninger kan komme ansøgere til gode.

Lensgreve Karl Wedells Stiftelse blev pr. 1. maj 2005 fusioneret med Lensgreve Karl Wedell og Hustru Rosa født Kroghs Legat og Comtesse Agnes Stiftelse under grevskabet Frijsenborg, med Lensgreve Karl Wedells Stiftelse som den fortsættende fond. Fonden har samtidig med fusionen ændret navn til Lensgreve Karl Wedells og Comtesse Agnes’ Stiftelse. 

Ansøgningsskema kan downloades HER . Hvis ansøgningsskemaet ikke er korrekt eller fuldstændigt udfyldt, vil ansøgningen ikke blive behandlet. 
Fristen for indsendelse af ansøgningsskemaet er d. 1. maj.

Ansøgningerne vil blive behandlet på et møde i starten af juli i overensstemmelse med fundatsens bestemmelser. Det skal pointeres, at der ikke kan gives den enkelte ansøger garanti for udbetaling af en legatportion, da hver ansøger vil blive behandlet individuelt. På grund af manglende indtjening i stiftelsens skove samt uro på finansmarkederne i de sidste par år, har det i nogle år ikke været muligt at udbetale legatportioner. Kun ansøgninger fremsendt i år vil blive behandlet. Der vil blive givet besked om udbetaling i løbet af august måned, og legatportionerne vil blive udbetalt medio december måned. Alle tildelinger vil kun blive udbetalt til kontonummer, og checks udstedes ikke. 

 

For nærmere oplysninger kontakt Helena Steffensen på Wedellsborg kontor, tlf. 87622138 eller helena@wefri.dk .