Skovbrug


Skovene på Frijsenborg & Wedellsborg dækker et areal på 6550 ha, hvoraf hovedparten (5300 ha) er rene produktionsarealer. Resten er delt imellem forskellige typer af natur (eng, mose, overdrev m.v.) og arealer til infrastruktur.


I skovene er bøg den mest dominerende løvtræart, men der er i de senere år og især efter stormfald plantet større arealer til med eg. Indenfor nåletræerne er de dominerende arter rødgran og sitkagran, men der findes også store arealer med andre nåletræsarter, herunder nobilis og nordmannsgran, som kendetegner pyntegrøntsarterne. Klippegrøntet udgør årligt en produktion på ca. 550 tons, hvorimod juletræsarealerne pt. er bortforpagtet.

Skovene under Frijsenborg er certificeret under PEFC, og Klippegrøntet er GLOBAL G.A.P certificeret for at kunne dokumentere bæredygtighed.


Skovbruget beskæftiger i øjeblikket 9 mand – og bruger derudover entreprenører til specielle opgaver samt i spidsbelastningsperioder. Vi har pt ansat 1 elev i jagtvæsenet, og forventer ikke at skulle ansætte en ny foreløbigt.


Påkørsel af dyr:


Det er vigtigt at markere påkørselsstedet tydeligt af hensyn til evt. eftersøgning med schweisshund.

kontakt venligst:

Frijsenborg: Skytte Nicholai Pedersen, tlf. 30820915.

Wedellsborg: Skytte Torben Pedersen, tlf. 40351320.

eller kontakt Falck på 70102030, der vil rekvirere en schweisshundefører fra det pågældende område!