Planteskole


På Frijsenborg og Wedellsborg godser er planter til godsernes skovkulturer, juletræs- og klippegrøntkulturer, parker og alleer altid blevet produceret i egen planteskole. Med denne solide baggrund er Frijsenborg Planteskole i dag en moderne planteskole med stor erfaring i produktion af udplantningsklare planter til alle ovennævnte formål.

Ved bestilling skal man være opmærksom på muligheden for at få leveret kølehusplanter fra planteskolens kølehus. Kølehuset gør det muligt at nedkøle de planter der optages om efteråret og vinteren til ÷1-2°C og opbevare dem under kontrollerede forhold indtil de skal plantes om foråret.
For kølehusplanterne gælder at:
 

  • De kan leveres med kort varsel.
  • For en række arter kan kølehusplanterne plantes helt hen i juni måned.

Vores erfaringer viser, at kølehusplanter er mere vitale fordi de i kølehuset ikke er er udsat for vinterstress. Friskoptagne planter leveres samme dag de tages op af bedene, og vil normalt være kunden i hænde dagen efter. Større partier kan efter aftale leveres i flere delpartier.

Foruden barrodsplanter kan vi tilbyde kontraktavl af stiklingeplanter og dækrodsplanter i jiffy spaghnum briketter. Ordre på dækrodsplanter skal afgives senest 4 måneder før udplantning.

De er altid velkommen til et besøg i vores planteskole.

Se mere ved at downloade vort katalog.

Ønskes priser opgivet, kontaktes planteskoleleder Torben Leisgaard, tlj@wefri.dk.

Vore løbende tilbud kan man se ved at logge ind her. Dette forudsætter dog at man i forvejen har brugernavn og password.