Salg af maskinydelser

Frijsenborg Maskinstation, som til daglig betjener godsets skove, tilbyder også at løse en række opgaver eksternt.
Specielt skal fremhæves vores kulturetablering med gummiged, som skånsomt men effektivt sikrer en problemfri kulturstart.
 

 • Udkørsel af træ
 • Udslæbning m/klembanke
 • Udslæbning m/spil + tang
 • Kvasrydning + evt. afbrænding
 • Rillepløjning med ”Jumbo”
 • Rillepløjning med loft kulturplov
 • Sprøjtning med 18 m liftsprøjte
 • Tågesprøjtning
 • Gødskning m/flowmatic
 • Klipning af hegn m/fingerklipper
 • Rabatslåning/sporslåning
 • Vejarbejde
 • Flishugning af grenaffald
 • Liftudlejning


Gummigeden er udstyret med en speciel 600 dækmontering, hvilket giver omtrent samme marktryk som en standard traktor.

For nærmere oplysninger om præstationer og priser kontakt venligst:
distriktsleder Carsten Bjerre
tlf. 4026 1105
eller e-mail: cb@wefri.dk

Landbrug har mulighed for at tilbyde assistance ved eksterne arbejdsopgaver, som f.eks.
 

 • Snerydning
 • Gummigedsarbejde
 • Rendegraver
 • Jordbearbejdning (grubning, harvning, tromling m.v.)
 • Tørring af korn/frø


For nærmere oplysninger kontakt venligst:
Wedellsborg & Frijsenborg: driftsleder Henrik Galsgaard
tlf. 21951610, hg@wedellsborg.dk