Landbrug

 

Landbruget omfatter 3.250 ha. Frijsenborgs andel udgør 1.250 ha, Wedellsborgs 2.000 ha.

De to landbrug har ensartet produktionsstruktur og samme organisatoriske opbygning.
Boniteten varierer ret stærkt på de to ejendomme, og næsten alle jordtyper er repræsenteret. På Wedellsborg er hovedparten middelsvær til svær lerjord. På Frijsenborg let til middelsvær lerjord.

Produktionen koncentrerer sig hovedsageligt om planteavl – korn, frø og raps med hovedvægt på kornavlen. Herudover er der en samlet kyllingeproduktion på ca. 3.900.000 kyllinger pr. år.

Grundlaget for produktionen er et moderne og tidssvarende produktionsapparat, som til stadighed søges udbygget og udviklet gennem en aktiv investeringspolitik. Udover den traditionelle landbrugsdrift foregår der en del udlejning af driftsbygninger. Desuden udfører landbruget entreprenørarbejde for andre, herunder bl.a. snerydning for region og kommune, ligesom der kan tilbydes pasningsaftaler for andre.

Nærmere oplysninger gives ved henvendelse til:

Frijsenborg Landbrug og Wedellsborg Landbrug
Inspektør Henrik Galsgaard,
tlf. 21 95 16 10, hg@wedellsborg.dk