Jagtudlejning

 

Jagten og jagtvæsenet er en vigtig del af kulturarven på både Frijsenborg og Wedellsborg.

Det egentlige jagtvæsen med vildtpleje, vildtopdræt og udsætning blev indført af lensgreve Mogens Frijs (1849-1923) på Frijsenborg i slutningen af 1800-tallet og har dannet grundlag for den nuværende store vildtbestand i Frijsenborgs skove.
Foruden vildtpleje, vildtopdræt og afholdelse af jagter, forestår jagtvæsenet en væsentlig del af godsets landskabspleje.

 

Se mere på www.godsjagter.dk - der er vores hjemmeside specifikt omkring jagt.


For henvendelser kan vi kontaktes på e-mail eller mobil.:
Frijsenborg Distriktsleder Carsten Bjerre, cb@wefri.dk eller tlf. 40261105.
Wedellsborg Distrikstleder Asger Reunert,asger@frijsenborg.dk eller tlf. 30291467.

På begge godser findes der betydelige landskabelige, kulturelle og naturmæssige værdier.
Disse værdier tillægges stadig større vægt i den daglige administration og forsøges bevaret og forbedret gennem en bevarelse af gamle træer, anlæg af vandhuller m.m.

På Frijsenborg er der en betydelig bestand af sikavildt samt en mindre bestand af Kronvildt og af vildsvin under hegn.
På Wedellsborg halvøen er der dåvildt af en gammel stærk stamme. Alle skovene på Frijsenborg har en stor og god bestand af råvildt, og bestanden på Wedellsborg er nu på vej tilbage igen efter den om sig gribende råvildtsyge som Fyn har været ramt af.

Påkørsel af dyr:
Det er vigtigt at markere påkørselsstedet tydeligt af hensyn til evt. eftersøgning med schweisshund og kontakte Falck på 70102030 eller godset på 86961400. De vil rekvirere en schweisshundefører fra det pågældende område!