• 1672
  Grevskabet Frijsenborg oprettes af greve Mogens Frijs.
 • 1693
  Det oprindelige Frijsenborg bygges. Grevskabet var i 1700-tallet en af de største i Danmark og strakte sig over 4 amter med et areal på 450 km2, hvortil der hørte 42 kirker.
 • 1860 - 65
  Det nuværende Frijsenborg bygges på fundamenterne af den oprindelige bygning. Arkitekt Ferdinand Meldal. Nyrenæssance stil. Bygherre lensgreve Christian Emil Krag-Juel-Vind-Frijs. Konseilspræsident og udensrigsminister 1865-70. Havde 4 børn, hvoraf greve Mogens Frijs arvede Frijsenborg.
 • 1896
  Lensgreve Mogens Frijs overtager Frijsenborg. Gift med Fritze Danneskiold - Samsøe (ivrig jæger og en dygtig maler). Fik 5 døtre.
 • 1908
  Lensgreve og Lensgrevinde Julius og Inger Wedell får deres eneste barn, sønnen Tido.
 • 1919
  Lensafløsningsloven af 1919 bliver til. Gjorde det muligt, at en pige kunne arve godset og betød, at lensgrevetitlen ville bortfalde efter 3. generation. D.v.s. at den nuværende ejer, Bendt Wedell, bliver den sidste lensgreve på Frijsenborg og Wedellsborg.
 • 1923
  Lensgreve Mogens Frijs dør, og lensgrevinde Inger Wedell overtager Frijsenborg. Julius Wedell havde i 1920 overtaget Wedellsborg. Hun giftede sig med lensgreve Julius Wedell til Wedellsborg, hvorved de to godser blev bragt sammen.
 • 1958
  Gifter lensgreve Tido Wedell sig med baronesse Irene Raben-Levetzau fra Aalholm. Han var da 50 år gammel.
 • 1958-89
  Tido Wedell overtager driften af såvel Frijsenborg som Wedellsborg. Han overtog selv forpagtningerne, efterhånden som de udløb.
 • 1975
  Efter 17 års ægteskab får lensgreve og lensgrevinde Tido og Irene Wedell tvillingerne Bendt og Christiane.
 • 1982
  Lensgreve Tido Wedell dør, og Bendt Wedell overtager - 7 år gammel - Frijsenborg og Wedellsborg. Godserne administreres indtil 2002 af lensgrevinde Irene Wedell i samarbejde med en bestyrelse.
 • 2002
  lensgreve Bendt Wedell overtager som den 12. ejer af Frijsenborg og Wedellsborg administrationen af godserne.
 • 2004
  Lensgreve Bendt Wedell gifter sig med Pernille Poulsen i Husby Kirke på Wedellsborg.
 • 2005
  Den 27. december får Bendt og Pernille Wedell en søn, Tido Wedell.
 • 2008
  Bendt og Pernille Wedell får en søn: Hannibal Wedell-Wedellsborg.
 • 2015
  I 2015 har Bendt og Pernille Wedell fået en lille datter, Ingeborg Wedell-Wedellsborg