Tur og løb

 

I henhold til naturbeskyttelsesloven skal der IKKE søges om tilladelse til færdsel i vore skove,
 

 

  • hvis færdsel til fods og på cykel sker indenfor tidsrummet 06.00 – solnedgang
  • hvis færdsel foregår på befæstede veje og stier eller i umiddelbar nærhed heraf
  • hvis færdsel foregår i grupper på under 50 personer


Når det drejer sig om et motionsløb eller anden organiseret færdsel (uanset antal af deltagere), bedes man kontakte Frijsenborg eller Wedellsborg godskontor gennem ansøgningsformularen.

 

Til færdsel i Frijsenborg Park skal altid søges tilladelse på forhånd (uanset antal personer - og man må ikke være over 40 personer.)

Ridning efter nærmere aftale (se ”Under Ridning øverst på siden”).

 

Se i øvrigt www.natiurstyrelsen.dk for yderligere informatiom omkring adgangsregler i privat skov.

I jagtsæsonen (1. oktober til 31. januar) kan skoven være lukket på enkelte dage ved skiltning.

Hvis man vil sikre sig, at skoven er åben i den periode, kan man kontakte Frijsenborg Godskontor
på tlf. 86961400 eller email pia@frijsenborg.dk
eller Wedellsborg Godskontor på tlf. 64781003 eller helena@wefri.dk .

I alle øvrige situationer udfyldes nedenstående formular, hvorefter vi vurderer ansøgningen og pr. email fremsender tilladelse eller afslag.
Der må påregnes en ekspeditionstid på ca. 14 dage.

 

 

Ansøgning om tilladelse

 

Frijsenborg-område               Wedellsborg-område
Wefri A/S                                 Frijsenborg & Wedellsborg        

 

Linen 62                                  Holmemarksvej 15
8450 Hammel                          5592 Ejby
Email: pia@frijsenborg.dk       Email: helena@wefri.dk

OBS: Ridning kræver ridekort - se venligst afsnit 'Ridning' øverst på denne side
 


Udfyld og send nedenstående formular til ansøgning af løb/skovtilladelsen:
Navn  
Adresse  
Postnummer  
By  
E-mail  
Sted 
 
Arrangementer  
Skovområdet, angiv rute 
Dato og klokkeslet   
Antal personer  
Øvrige bmærkninger