Brandsø


Aktiviteter på Brandsø


Skovene drives ekstensivt i henhold til plukhugstaftalen med Skov og naturstyrelsen. Der produceres brænde til husene, resten sejles i land.
Højmosen, strandengene samt de tidligere juletræsarealer græsses med et passende antal vildtarter. Højmosen skal genskabes ved forhøjelse af vandstanden i mosen.

Rekreation: naturoplevelser, jagt og husudlejning. Dette omfatter:

  • Dagsarrangementer for fagfolk, turister, lystfiskere og jægere.
  • Aftenture med forskellige temaer.
  • Rekreative aktiviteter som lejrture, spejdere, teambuilding osv.
  • Udlejning af sommerhuse/helårshuse.


For yderligere information kontakt Skovfoged Kim Bech Nielsen kbn@wefri.dk